Ohlášení základny - 9. týden

grip9.jpeg
  • 26.2.2024
  • Richard Severa

21. základna taktického letectva Čáslav si dovoluje informovat občany Města Čáslavi
o průletu dvojice letounů JAS – 39 Gripen nad smuteční síní čáslavského hřbitova a to
dne 27. února 2024 v čase od 10.50 hodin do 11.00 hodin.


Průlet letounů bude součástí pohřbu s vojenskými poctami a bude realizován ve výšce 150 m nad
zemí v souladu s leteckými předpisy a nařízeními.
 

V případě jakékoliv nestandardní situace budete předem informováni.
Za případný nadměrný hluk v souvislosti s touto akcí se Vám tímto omlouvám a žádám občany
o shovívavost a pochopení.