Informace pro veřejnost

Spolupráce při zabezpečování akcí ve vztahu k prezentaci sil a prostředků AČR na veřejnosti

Na základě zákona číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a Rozkazu ministra obrany číslo 17/2005 rozhoduje o účasti příslušníků Armády České republiky na zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti výhradně ministr obrany. Rovněž rozhoduje o použití vojenského materiálu při zabezpečení takovéto akce.

Adresa, kam můžete zasílat své žádosti:
Kabinet ministra obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

e-mail: e-podatelnaMO@army.cz


Informace pro uchazeče o zaměstnání u 21.zTL

Pro bližší informace použijte tento odkaz: https://kariera.army.cz/