216. letka logistiky

V organizační struktuře 21. základny taktického letectva Čáslav je 216. letka logistiky začleněna mezi jednotky zabezpečení a její složení je následující:

  • štáb praporu;
  • rota zabezpečení letového provozu;
  • rota logistické podpory;
  • rota oprav vojenské techniky;
  • laboratoř PHM (pohonné hmoty a maziva);
  • stanice biologické ochrany letiště;
  • posádkový dům armády.

Letka logistiky plní dvě základní funkce. Vnitřní funkce spočívá v řízení a organizaci výcviku a komplexním zabezpečení všech příslušníků praporu, zatímco funkce vnější řídí, organizuje a provádí letištní zabezpečení, letecké technické a provozní zabezpečení, logistickou podporu létání, logistickou podporu ostatním jednotkám základny.

Prvořadým úkolem v oblasti letištního zabezpečení je příprava a opravy letištních ploch a zařízení. K tomu je v rámci letky vyčleněna četa letištního zabezpečení, která má k dispozici celou řadu speciální pozemní techniky. S tou pak provádí čištění a opravy zpevněných i nezpevněných ploch, údržbu záchytných zařízení letounů, očistu pozemní techniky zabezpečující létání a v zimním období navíc odklízení sněhu.

V oblasti leteckého technického a provozního zabezpečení (LTPZ) je hlavním úkolem komplexní zabezpečení létání podpůrnou technikou. K této činnosti je vyčleněna četa LTPZ, četa cisternové techniky a četa automobilní. Jejich pracovní náplní je především spouštění a přezkušování letounů elektrickými zdroji, ohřívání letounů v zimním období, dodávka technických plynů a dýchacího kyslíku do letounů a nabíjení, údržba leteckých akumulátorových baterií, tahání letounů a manipulace s letouny při letových akcích.

K logistické podpoře létání patří široká škála dílčích úkolů, které úzce souvisí s leteckým technickým a provozním zabezpečením. Jedná se zejména o doplňování pohonných hmot do cisternové techniky (v roce 2008 byly uvedeny do provozu objekty s novým palivovým hospodářstvím), přípravu a výdej stravy pro létající i pozemní personál, přepravu osob a materiálu při letových akcích, zabezpečení letových akcí z hlediska biologické ochrany letiště a také provádění pravidelných rozborů pohonných hmot v laboratoři PHM.

Logistická podpora ostatním jednotkám zahrnuje nejen činnosti bezprostředně spojené s létáním a letovými akcemi, ale také činnosti týkající se běžného chodu základny. Z hlediska logistické podpory ostatním jednotkám můžeme tuto oblast rozdělit do čtyř základních skupin. Jedná se o zabezpečení stravování celé základny, přepravu osob a materiálu, skladování vojenské techniky a materiálu a jeho opravy.

V roce 2004 byla uvedena do provozu nová budova kuchyňského a jídelního bloku s kapacitou 1500 strávníků. Ta slouží především pro přípravu a výdej stravy pro běžný denní život základny nebo také stravování zahraničních jednotek při společných zahraničních cvičeních.

V roce 2007 byl zahájen provoz velkokapacitního multiskladu, který umožňuje skladování materiálu pomocí nových logistických systémů.

216_letka_caslav_n.jpg