Bojový prapor základny

prapor.jpg

Při příležitosti státního svátku v říjnu 2001 propůjčil prezident republiky bojový prapor prvnímu svazku vzdušných sil Armády České republiky, 4. základně taktického letectva, nesoucí historický název Zvolenská. Základna nese tradici našich stíhacích jednotek, meziválečných, válečných na západní i východní frontě, a poválečných. Předchůdcem základny byl Letecký pluk 4, jenž vznikl během listopadu 1928, ve třicátých letech se stal jediným stíhacím plukem našeho meziválečného letectva a za mobilizace na podzim 1938 působil jako velitelství bojové skupiny.

Pokračovatelem této tradice se staly tři stíhací letecké perutě ve Velké Británii, sloučené v roce 1942 do stíhacího leteckého křídla. Vyčleněním letců dobrovolníků pro východní frontu bylo možno v roce 1944 postavit v SSSR stíhací letecký pluk, jenž se vrátil jako první zahraniční jednotka na naše území a obdržel proto název Zvolenský, který nese také dnešní základna jako svůj historický název. Po osvobození se stíhací jednotky zahraničního odboje staly základem celkem osmi stíhacích leteckých pluků, z nichž ovšem počátek padesátých let s jejich absolutní proměnou našeho vojenského letectva (spojenou s likvidací režimu nepohodlných lidí i tradic) přežili do počátku devadesátých let pouze tři 1., 5. a 8. stíhací letecký pluk, jež se při redukci naddimenzovaného letectva staly, spolu s 28. stíhacím bombardovacím leteckým plukem, v lednu 1995 základem čáslavské letecké základny vzdušných sil Armády České republiky. Díky návaznosti na své předchůdce může být právě propůjčený bojový prapor dekorován stuhami válečných vyznamenání: Vojenského řádu Bílého lva Za vítězství 1. stupně, Řádu Slovenského národního povstání 1. stupně, Válečného kříže 1939, Medaile Za chrabrost před nepřítelem a Medaile vojenských jednotek v zahraničí.

V tento den byl rovněž jmenován generál František Chábera čestným příslušníkem 41. stíhací letky. Generál Chábera bojoval v období 2. světové války ve Francii, Velké Britanii, bývalém Sovětském svazu a Československu. Za své hrdinské činy byl nesčetněkrát vyznamenán.