Jak vstoupit do AZ

Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

On-line vyplněním registračního formuláře;
Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 10 v ČR);
Osobně při návštěvěvě krajského vojenského velitelství (KVV), které najdete v každém krajském městě.


Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

podat žádost o zařazení do AZ
vyplnit dotazník
předložit čistý výpis rejstříku trestů
podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.
Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Nyní, již jako voják/vojákyně  v AZ, jste povolán/a povolávacím rozkazem na Kurz základní přípravy (KZP) ve Vyškově v délce 6 týdnů, organizovaný zpravidla 4x ročně (bývalí vojáci z povolání a bývalí vojáci základní a náhradní služby, nastupují přímo k vybrané jednotce AZ a KZP absolvovat nemusí).

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete webových stránkách:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze