215. letka zabezpečení je jednotka letecké základny přímo podřízená veliteli základny. Jejím primárním úkolem je zabezpečení podpory systému velení a řízení na letecké základně (včetně systému NATINAMDS), řízení letového provozu, letecké radionavigační zabezpečení, komunikační a informační zabezpečení, stálá ochrana a obrana letiště, nepřetržitá požární ochrana. Součástí letky je i jednotka aktivní zálohy. 
Personálně se jedná o největší letku základny. Organizační struktura odpovídá jejímu zaměření, letka je členěna na:
velení letky;
stanoviště letových provozních služeb (LPS);
roj leteckých radionavigačních prostředků (LRNP) a komunikačních informačních systémů (KIS);
rota ochrany;
vojenská hasičská jednotka - letištní
 
Letka svojí činností zabezpečuje předávání a tok informací včetně technické podpory všem složkám základny, řídí vzlety a přistání na letišti, poskytuje radarové i procedurální služby řízení letového provozu ve vzdušném prostoru letiště a jemu přilehlých pracovních prostorech, koordinuje letový provoz se všemi sousedními stanovišti letových provozních služeb, spolupracuje i s civilními uživateli vzdušného prostoru, zabezpečuje nepřetržitou činnost prostředků LR RNS, prostředky KIS poskytuje podporu velení a řízení letecké základně, správu, monitorování a administraci KIS, plní úkoly Force Protection, organizuje a provádí nepřetržitou požární ochranu objektů letecké základny, požární zabezpečení v rámci letového provozu a pohotovostního systému NATINAMDS a NaPoSy PVO ČR.
215_letka_caslav_n.jpg