Aktivní záloha

Všeobecné informace o aktivní záloze

Úkol a předurčení jednotky

Rota bojového zabezpečení aktivní zálohy u 21. základny taktického letectva je určena pro posílení struktur úkolových uskupení 21. základny taktického letectva. Využívat ji chceme zejména pro strážní zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem je strážní zabezpečení letecké základny a míst velení.

Popis činnosti

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a vojáků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení.

 Struktura jednotky

Jednotka se skládá ze dvou strážních čet, jedné chemické a hospodářské čety každá četa má tři strážní družstva. Jednotku vedle tří vojáků z povolání (velitel roty, výkonný praporčík a zástupce velitele čety) tvoří devadesát vojáků aktivní zálohy.

Armáda České republiky plánuje v roce 2025 mít ve svých řadách 5 000 vycvičených aktivních záložníků.

Zhruba polovina z nich bude u 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a druhá polovina u útvarů Armády ČR. Jednotky Aktivní zálohy (AZ) vznikly prakticky u všech útvarů AČR.

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

– 14 teritoriálních pěších rot AZ u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

– jednotky AZ u útvarů AČR, které posilují schopnosti útvarů AČR

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete webových stránkách:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze